Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, vergisini düzenli olarak ödeyen mükelleflere gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i oranında gerçekleştirilecek indirimin 1 Ocak itibarıyla geçerli olacağını kaydetti.

Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen düzenlemeyle vergiye uyumlu mükelleflere indirim sağlanacağını anımsattı.

DÜZENLİ ÖDEMEYE İNDİRİM HAKKI

Söz konusu kanun çerçevesinde vergisini düzenli ödeyen esnaf ve sanatkarların indirim hakkı elde edeceğine vurgu yapan Tüfenkci, "Vergisini düzenli ödeyen mükellefe senelik gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i oranında indirim sağlanacak. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanlar bu haktan faydalanacak. Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları kapsam dışı olacak." diye konuştu.

İNDİRİM TUTARI 1 MİLYON LİRAYI GEÇMEYECEK

Tüfenkci, hesaplanan indirim tutarının 1 milyon liradan fazla olamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vergi indirimi, her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak. Bu şekilde hesaplanan tutarın yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacak. Bakanlar Kurulu, indirim oranını ve tutarını iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye yetkili olacak. İndirim hakkı, 1 Ocak'tan itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacak."